Pardubice

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Pardubice

Literatura:

Polák-Rokycana, Jaroslav. Příspěvek k dějinám židů v Pardubicích. 1932, in: Ročenka Společnosti pro dějiny Židů v Československé republice, sv. 4, s. 457-488.

Rychlíková, Jitka. Židovská komunita v Pardubicích 1859-1942. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 1997, s. 8.

Sakař, Josef. Pardubitz. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, in: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti, s. 465-472.

Návrat na mapu České republiky...