Lipník nad Bečvou

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Lipník nad Bečvou

Literatura:

Klenovský, Jaroslav. Židovské památky Lipníku nad Bečvou. Olomouc: Votobia, 2000, s. 61.

Hillel, Fiewel. Die Rabbiner und die verdienstvollen Familien der Leipniker Gemeinde im 17. , 18. und 19. Jahrhundert. Mährisch Ostrau: R. Färber, 1928, s. 171.

Vrbík, Jiří. Židovské hřbitovy v Lipníku nad Bečvou. Rekonstrukce starého židovského hřbitova. 1996, in: Židé a Morava, s. 63-68.

Lapáček, Jiří. Poznámky k separaci Židů v Lipníku nad Bečvou. 1997, in: Židé a Morava, s. 27-30.

Hillel, Fiewel. Geschichte der Juden in Leipnik. Brünn: Jüdischer Verlag, 1929, in: Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart, s. 301-307.

Návrat na mapu České republiky...