Podbřezí

Ves v Čechách, 125 km SVV od Prahy, 12 km SZ od okr. města Rychnova nad Kněžnou.

Ž. osídlení začalo údajně r. 1696. R. 1723 už existovala ŽO i pro okolí (v P. žilo 10 rodin, 32 osob). Největší počet ž. obyvatel v P. byl snad r. 1844 (údajně 150 osob). R. 1893 byla ŽNO připojena k ŽNO Dobruška (tehdy žily ve vsi už jen 3 ž. rodiny), r. 1924 se odstěhovala poslední ž. rodina.

P. a zdejší ž. hřbitov jsou dějištěm historických románů Aloise Jiráska Temno a Karla Krpaty Tři dny tammuz.

Malá synagoga mezi hlavní dálkovou silnicí a zámkem, 250 m J od zámku. Postavena snad v 1. pol. 19. stol. na místě starší dřevěné synagogy. Bohoslužby do r. 1888, r. 1908 přestavěna na chudobinec, do r. 1982 obydlená, dnes nevyužitá.

Hřbitov v části obce zvané Skalka, 450 m V od zámku, na kraji lesa nad potokem. Založen snad koncem 17. stol., nejstarší dochovaný náhrobek z r. 1725, poslední pohřeb r. 1924. Celkem 262 náhrobků barokního a klasicistního typu. Márnice zbořena r. 1911. Po r. 1950 byl hřb. opraven.

Ve zdejším přístupném zámku Skalka několik exponátů věnováno dějinám ŽNO.


Klíčová slova

Alois Jirásek, Karel Krpata, Skalka