Ivančice

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Ivančice

Odkazy:

Portréty rodáků z Ivančic - muzikologa Giuda Adlera a skladatele H. D. Weisgalla na stránkách města.

Literatura:

Nováček, Silvestr. Nacistické konečné řešení židovské otázky v Ivančicích. Brno: Muzeum Brno-venkov, 1984, s. 60.

Nováček, Silvestr. Protinacistický odboj židovské mládeže v Ivančicích 1939-1942. 1995, in: Židé a Morava, s. 94-95.

Nováček, Silvestr. Z dějin Židů v Ivančicích na Moravě se zvláštním zaměřením na jejich sbližování s Čechy po vzniku ČSR. 1997, in: Židé a Morava, s. 64-79.

Nováček, Silvestr. Z dějin Židů v Ivančicích na Moravě se zvláštním zaměřením na jejich sbližování s Čechy po vzniku ČSR. 1998, in: Židé a Morava, s. 92-104.

Nováček, Silvestr. Z dějin moravských Židů. Říčany: Orego, 1998, s. 174.

Gold, Hugo. Geschichte der Juden in Eibenschitz. Brünn: Jüdischer Verlag, 1929, in: Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart, s. 183-193.

Návrat na mapu České republiky...