Holešov

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Holešov

Odkazy:

Sdružení Bejt Holešov.

Přehled židovských dějin a památek na stránkách města Holešov.

Holešov jinýma očima.

Literatura:

Zahradník, Karel. Pátrání po židovských studentech. 1999, in: Roš chodeš, sv. 61, č. 1.

Fišer, Zdeněk. Poslední pogrom. Kojetín: KATOS, 1996, s. 196.

Rabí Šebati hakohen zvaný Šach a jeho soused na židovském hřbitově na Moravě. in: Židovská ročenka, sv. 1957-58, s. 148-150.

Mirovská, Inna. Den pěti světel : svědectví o posledním protižidovském pogromu na Moravě. Praha: Votobia, 1998, s. 181.

Klenovský, Jaroslav. Židovské památky Holešova. Holešov: Regionální půlměsíčník MěÚ Holešov, 1999, s. 76.

Návrat na mapu České republiky...