Dobruška

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Dobruška

Odkazy:

Historie a současnost židovských památek a památníku obětem holocaustu v Dobrušce s fotografiemi na stánkách města - dole.

Zajímavost:

V prostorách Městského muzea je dochována mikve, která je jednou rituální lázní v ČR přístupnou veřejnosti.

Literatura:

Mach, Jiří. Židé v dějinách Dobrušky. Dobruška: Místopisné muzeum Dobruška, 1999, s. 24.

Pišl, František. Dobruška. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, in: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti, s. 105-113.

Návrat na mapu České republiky...