Dačice na Moravě

Odkazy:

Podrobná historie židovské komunity na Dačicku na stránkách města - texty převzaty z publikace Židé na Dačicku a Slavonicku.

Literatura:

Stehlík, Michael. Židé na Dačicku a Slavonicku. Dačice: Městské muzeum a galerie, 2002. 96 s.

Stehlík, Michael. Židovská komunita v Dačicích. Praha: 1997.

Dačice v hesle: Sakař, Josef. Pardubitz. In: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, s. 465-472.

Návrat na mapu České republiky...