Svitek Ester - Megila

Jeden z pěti svitků - Chameš megilot, které se předčítají v synagoze při svátcích. Často přímo označován pojmem Megila. Příběh královny Ester, jejímž prostřednictvím zachránil Bůh perské Židy před vyvražděním místokrálem Hamanem, se čte ráno a večer o svátku Purim.