Šavuot

Týdny - 6. - 7. sivan (polovina května).

Svátek týdnů, který se slaví na památku darování Tóry Židům na hoře Sinaj. Patří mezi poutní svátky - spolu Pesachem a Sukotem, které jsou předepsané v Tóře.