Jidiš

Jazyk východních - aškenázkých - Židů. Je směsí němčiny a hebrejštiny s prvky dalších evropských jazyků. Rozvíjel se od raného středověku, rozmach zažil od 60. let 19. století, kdy v něm začali tvořit zakladatelé spisovného jidiš - spisovatelé M. M. Sforim, Šalom Alejchem a J. L. Perec. Z pozdější doby např. i u nás známý I. B. Singer.


Klíčová slova

M. M. Sforim, Šalom Alejchem, J. L. Perec