Halel

Požehnání = 113. - 118. kapitola knihy Žalmů.

Požehnání se recituje v synagoze při svátečních příležitostech - při poutních svátcích (Pesach, Sukot a Šavu'ot) a Chanuce.