Bikur cholim

Návštěva nemocných.

Jedna z důležitých micvot - podle Lv 19, 18: Miluj bližního svého jako sebe sama má věřící poskytnout útěchu a praktickou pomoc nemocnému. Od 13. století vznikaly spolky, které se staraly o zajištění lékaře, léků a další péče pro nemocného. Často působily v rámci Chevra Kadiša.

Dnes činnost zahrnuje také péči o opuštěné, staré nebo dlouhodobě nemocné lidi, hlídání dětí apod. Viz např.: Bikur cholim (USA); Bikur cholim online