Bar micva - bat micva

Syn příkazu - dcera příkazu.

Znamená každého dospělého muže/ženu, který(á) je povinen (povinna) plnit všechna přikázání a povinnosti.

Od raného středověku se koná slavnostní náboženský obřad, při němž je chlapec o prvním šabatu po svých 13. narozeninách nebo dívka po svých 12. narozeninách uveden (uvedena) do věku, kdy je povinen dodržovat Boží zákony. Obvykle se koná v synagoze a chlapec je při něm vyvolán, aby předčítal z Tóry a obdrží t'filin. Dívky bývají seznámeny se židovskými zákony a tradicemi.