Z nových knih

Po Berlínu, Florencii, Římu a Londýnu vyšel ve výpravné edici Dějiny měst Nakladatelství Lidové novinyv Praze Jeruzalém. Autorkou podrobné historie Jeruzaléma jako křižovatky židovského, muslimského a křesťanského světa je Karen Amstrongová, která působí na Leo Baeck College for Study of Judaism. Z anglického originálu přeložil Michael Makovec; kniha má 469 stran a je doplněna mnoha fotografiemi. Cena 495 Kč.

Nakladatelství Portál v Praze vydalo na sklonku minulého roku dvě publikace, vztahující se k Talmudu. První připravil předák reformovaného společenství Kneset Jisrael ve Filadelfii rabi Bradbury R. Bleefeld spolu s redaktorem Robertem L. Shookem. Jmenuje se Příběhy z Talmudu. Legendy a učení staré židovské tradice a přeložila ji Hana Kašparovská. Kniha o rozsahu 197 stran je sestavena ze 101 hagadického textu Talmudu doplněného krátkými komentáři z pera r. Bleefelda. (Cena 191 Kč.) Druhá talmudská publikace nakl. Portál se jmenuje Nejkrásnější židovské legendy, sestavil ji a úvod k ní napsal francouzský novinář a publicista Victor Malka. Kniha obsahuje řadu židovských legend, povídek a anekdot, má 173 stran a stojí 189 Kč. Jako všechny výbory mají i tyto dvě publikace své úskalí. V Talmudu tvoří vyprávění, agada, doplněk zákona, halachy. Nezná-li čtenář problém, jejž mají ilustrovat, situaci, z níž vzešly, ztrácejí část svého napětí, své zajímavosti. Čítankové ladění obou knih je v případě Příběhů z Talmudu ještě podtrženo moralizujícími komentáři rabiho Bleefelda.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.