Případ Antona Mallotha

Čeká se na rozhodnutí soudu

Před několika lety navštívil Malou pevnost německý židovský žurnalista a spisovatel Peter Finkelgrün. Jeho rodiče uprchli na počátku války z okupované Prahy a on sám se narodil v Šanghaji. Po válce se se svou matkou vrátil do Prahy. V roce 1951 emigroval s babičkou do Izraele. Z jejího vyprávění věděl o tom, že jeho dědeček Martin Finkelgrün zahynul v Malé pevnosti v Terezíně. Teprve později se od přítelkyně své babičky Běly Krausovédozvěděl, že to byl Anton Malloth, kdo má jeho smrt na svědomí. Dokumentaci rodinné historie věnoval velké úsilí a na tomto základě také vznikla jeho knížka Haus Deutschland, oder Die Geschichte eines ungesühnten Mordes, kterou vydalo v roce 1992nakladatelství Rowohlt - Berlin a v roce 1995Nakladatelství Lidové noviny.

Při této návštěvě mně vyprávěl příběh své rodiny a spolu s docentem Blodigem jsme se pokoušeli identifikovat místo tohoto zločinu i další prostory spojené s vraždou jeho dědečka. Později navštívil Památník ještě několikrát a vždy mne informoval, jak pokračuje jeho pátrání a snaha o potrestání vraha. Obrátil se na mne i v květnu tohoto roku. Především mne informoval o tom, že se mu podařilo získat vyjádření právních expertů o tom, že Malloth je osobou bez státní příslušnosti, a není tedy chráněn proti vydání k trestnímu stíhání v BRD. Zároveň mě požádal o pomoc a podporu úsilí, aby byl vydán do rukou české justice k trestnímu stíhání.

Informoval jsem prezidium FŽO a následně jsem dopisem požádal tehdejší ministryni spravedlnosti JUDr. Vlastu Parkanovou o její stanovisko k této kauze a o sdělení, zda bylo žádáno našimi orgány o Mallothovo vydání, případně o informaci o způsobu dalšího postupu v této záležitosti. V odpovědi na tento dopis bylo konstatováno, že ministerstvo spravedlnosti požádalo tehdejšího spolkového ministra spravedlnosti pana Jortziga o vyjádření k problému státního občanství A. Mallotha. V případě, že bude potvrzeno, že Maloth není státním občanem BRD, budou zváženy varianty dalšího postupu, včetně žádosti o jeho vydání.

V tomto dopise jsou rekapitulovány následující skutečnosti: Anton Malloth byl v roce 1948 v Československu odsouzen k trestu smrti. V roce 1969 byl tento rozsudek v plném rozsahu zrušen, byl dán souhlas k obnově řízení a trestní věc byla vrácena do stadia přípravného řízení trestního, v rámci něhož měly být shromážděny další důkazy a poté vznesena obžaloba pro trestné činy, kterých se měl Anton Malloth dopustit jako velitel stráže SS v Malé pevnosti v Terezíně.

Přípravné řízení bylo uzavřeno v roce 1969. Z důvodu neznámého místa pobytu Antona Mallotha, stejně jako s ohledem na jeho tehdejší německou státní příslušnost, rozhodla v roce 1971 tehdejší Československá vládní komise pro pronásledování nacistických válečných zločinců požádat příslušné orgány Spolkové republiky Německo o převzetí trestního řízení, do té doby vedeného v Československu. Žádosti německá strana vyhověla, neboť v té době již bylo trestní řízení proti Antonu Mallothovi vedeno i příslušnými německými orgány.

Podle dalších informací obsažených v dopise se celou záležitostí zabývá Centrála pro pronásledování nacistických válečných zločinců Státního zastupitelství v Dortmundu. Úředník této instituce rovněž navštívil loni v dubnu Prahu, vyslechl další svědky a zkoumal archiválie, vztahující se k působení Antona Mallotha v Terezíně. Podle názoru JUDr. Parkanové se podaří shromáždit dostatečný důkazní materiál, aby mohl být souzen ve SRN. Podle těchto informací tedy v současnosti neexistuje žádný pravomocný rozsudek, na jehož základě by bylo možné vystavit mezinárodní zatykač a ani není možné podat návrh soudu na jeho vydání k trestnímu stíhání v České republice, neboť je stíhán v Německu. Poslední překážkou je oficiálně dosud nepotvrzený statut Antona Mallotha jako osoby bez státní příslušnosti.

Po jmenování nové vlády jsem oslovil nového ministra, JUDr. Otakara Motejla. Požádal jsem o informace o dalším vývoji a o jeho názor na možnost stíhání Antona Mallotha v České republice. Písemnou odpověď jsem neobdržel, nicméně jsem měl příležitost hovořit s panem ministrem na konfereneci Forum 2000 v říjnu. Podle toho, co mi sdělil, je třeba nyní vyčkat rozhodnutí soudu, který jedině může definitivně potvrdit, že A. Malloth nepožívá ochrany SRN, protože není občanem tohoto státu. Pokud soud dojde k tomuto závěru, bude Česká republika žádat o jeho vydání k trestnímu stíhání. Ministr vyjádřil také jistou obavu, zda bude možné, vzhledem ke shromážděným důkazům i stáří svědků, dovést následné soudní řízení k úspěšnému závěru.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.