B'naj b'rith opět v Praze

Letošní výroční konference B'nai B'rith, která se konala v září v Jeruzalémě, se vedle tradičních témat a voleb nové exekutivy zabývala i novou strukturou této světové organizace. Malá místní akceschopnost a nezájem mladší a střední generace vyvolávají vrásky na čele vedoucích představitelů, úkaz ostatně dnes velmi častý u mnoha obdobných židovských charitativních institucí. A tak vznikla myšlenka postupně přeměnit tradiční distrikty (před válkou bylo Československo samostatný Distrikt č.10) na regionální oblasti a zároveň zahájit masivní reklamní kampaň, která by přivedla do řad BB nové členy. Amerika s tím již začala, regionální uskupení začala pracovat a pro B'nai B'rith horoval na mnoha televizních kanálech sám Billy Crystal. V Evropě se sloučily oba dva dosavadní distrikty, Kontinentální a Velká Británie, a že toto sloučení bude životaschopné, dokázala hned první společná akce, pražská konference k šedesátému výročí Křišťálové noci.

Do sídla Rádia Svobodná Evropa se první listopadový víkend sjelo na 50 zástupců z 12 evropských zemí, od Francie po Ukrajinu. Témata konference se zaměřila nejen na historii, ale i na současný stav evropské židovské komunity. Vídeňský profesor Jakob Allerhandse zabýval východní Evropou, a zejména Ruskem, profesor Ernst Ludwig Ehrlich, který je v Praze častým hostem, shrnul poválečný vývoj a současný stav v Evropě západní. Největší pozornost však vyvolal příspěvek prezidenta evropského B'nai B'rith - a donedávna vrchního dánského rabína - Benta Melchiora. Ten, jak je jeho dobrým zvykem, se ve svých příspěvcích a i v následných diskusích vyjadřoval velmi otevřeně k některým bolestivým problémům, se kterými se židovská komunita dnes potýká, a to nejen v Evropě. Například otázka konverze, která by mohla být daleko vstřícnější, aniž by porušovala halachické zásady, vyvolala velký ohlas zejména mezi zástupci střední a východní Evropy, kteří se téměř denně zabývají tématy dalšího rozvoje svých komunit. Neméně zajímavě však zněla i kritika samotného B'nai B'rith, když rabín Melchior vyslovil velkou nespokojenost s tím, jak je evropský distrikt vnímán veskrze americkým vedením BB International (americký zástupce příznačně účast na konferenci na poslední chvíli odřekl).

Jak známo, Česká republika získává v zahraničí pověst rasistické země, v poslední době k tomu přispěl jak romský exodus do Velké Británie a Kanady, tak několik závažných incidentů se skinheady, které skončily smrtí napadených. Evropské ústředí B´nai B´rith, v jehož programu je boj proti rasismu a antisemitismu stále na předním místě, proto požádalo pražské organizátory o zajištění přednášky na toto téma. Úkolu se ujal ten nejpovolanější, zmocněnec české vlády pro lidská práva Petr Uhl. Ve svém příspěvku se zabýval nejen zmíněnými incidenty, ale zmínil se i o specifikách českého antisemitismu a obecné xenofobii, včetně příčin a forem. Zaměřil se i na možnosti vlády, jak se s těmito jevy vypořádat, nicméně jeho prognózy, zejména v případě protiromských nálad, jsou značně dlouhodobé. Jeho přednáška byla vyslechnuta se značnou pozorností a vysoce oceněna pro svou věcnost a otevřenost.

Zlatým hřebem konference byl galavečer na Židovské radnici, který byl zcela v režii pražské pobočky B'nai B'rith. Ta pro výběr účinkujících sáhla převážně do vlastních řad. Bach paní profesorky Zuzany Růžičkové a Mendelssohn pana profesora Ivana Klánského přivedly účastníky konference k nadšeným ovacím, Šarbilach s repertoárem, upraveným Jaromírem Vogelem, zas ke společnému zpěvu. Večer profesionálně a zároveň mile uváděla Marta Skarlandtová a celková atmosféra - jakož i kvalita samotné konference a její perfektní organizace - přispěly k tomu, že Praha se opět vrátila na výsluní B'nai B'rith, a navázala tak na svou předválečnou pověst.

(tk)

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.