B'naj b'rith opět v Praze

Letošní výroční konference B'nai B'rith, která se konala v září v Jeruzalémě, se vedle tradičních témat a voleb nové exekutivy zabývala i novou strukturou této světové organizace. Malá místní akceschopnost a nezájem mladší a střední generace vyvolávají vrásky na čele vedoucích představitelů, úkaz ostatně dnes velmi častý u mnoha obdobných židovských charitativních institucí. A tak vznikla myšlenka postupně přeměnit tradiční distrikty (před válkou bylo Československo samostatný Distrikt č.10) na regionální oblasti a zároveň zahájit masivní reklamní kampaň, která by přivedla do řad BB nové členy. Amerika s tím již začala, regionální uskupení začala pracovat a pro B'nai B'rith horoval na mnoha televizních kanálech sám Billy Crystal. V Evropě se sloučily oba dva dosavadní distrikty, Kontinentální a Velká Británie, a že toto sloučení bude životaschopné, dokázala hned první společná akce, pražská konference k šedesátému výročí Křišťálové noci.

Do sídla Rádia Svobodná Evropa se první listopadový víkend sjelo na 50 zástupců z 12 evropských zemí, od Francie po Ukrajinu. Témata konference se zaměřila nejen na historii, ale i na současný stav evropské židovské komunity. Vídeňský profesor Jakob Allerhandse zabýval východní Evropou, a zejména Ruskem, profesor Ernst Ludwig Ehrlich, který je v Praze častým hostem, shrnul poválečný vývoj a současný stav v Evropě západní. Největší pozornost však vyvolal příspěvek prezidenta evropského B'nai B'rith - a donedávna vrchního dánského rabína - Benta Melchiora. Ten, jak je jeho dobrým zvykem, se ve svých příspěvcích a i v následných diskusích vyjadřoval velmi otevřeně k některým bolestivým problémům, se kterými se židovská komunita dnes potýká, a to nejen v Evropě. Například otázka konverze, která by mohla být daleko vstřícnější, aniž by porušovala halachické zásady, vyvolala velký ohlas zejména mezi zástupci střední a východní Evropy, kteří se téměř denně zabývají tématy dalšího rozvoje svých komunit. Neméně zajímavě však zněla i kritika samotného B'nai B'rith, když rabín Melchior vyslovil velkou nespokojenost s tím, jak je evropský distrikt vnímán veskrze americkým vedením BB International (americký zástupce příznačně účast na konferenci na poslední chvíli odřekl).

Jak známo, Česká republika získává v zahraničí pověst rasistické země, v poslední době k tomu přispěl jak romský exodus do Velké Británie a Kanady, tak několik závažných incidentů se skinheady, které skončily smrtí napadených. Evropské ústředí B´nai B´rith, v jehož programu je boj proti rasismu a antisemitismu stále na předním místě, proto požádalo pražské organizátory o zajištění přednášky na toto téma. Úkolu se ujal ten nejpovolanější, zmocněnec české vlády pro lidská práva Petr Uhl. Ve svém příspěvku se zabýval nejen zmíněnými incidenty, ale zmínil se i o specifikách českého antisemitismu a obecné xenofobii, včetně příčin a forem. Zaměřil se i na možnosti vlády, jak se s těmito jevy vypořádat, nicméně jeho prognózy, zejména v případě protiromských nálad, jsou značně dlouhodobé. Jeho přednáška byla vyslechnuta se značnou pozorností a vysoce oceněna pro svou věcnost a otevřenost.

Zlatým hřebem konference byl galavečer na Židovské radnici, který byl zcela v režii pražské pobočky B'nai B'rith. Ta pro výběr účinkujících sáhla převážně do vlastních řad. Bach paní profesorky Zuzany Růžičkové a Mendelssohn pana profesora Ivana Klánského přivedly účastníky konference k nadšeným ovacím, Šarbilach s repertoárem, upraveným Jaromírem Vogelem, zas ke společnému zpěvu. Večer profesionálně a zároveň mile uváděla Marta Skarlandtová a celková atmosféra - jakož i kvalita samotné konference a její perfektní organizace - přispěly k tomu, že Praha se opět vrátila na výsluní B'nai B'rith, a navázala tak na svou předválečnou pověst.

(tk)


Klíčová slova

Billy Crystal, Jakob Allerhand, Ernst Ludwig Ehrlich, Bent Melchior, Petr Uhl, Zuzana Růžičková, Ivan Klánský, Jaromír Vogel, Marta Skarlandtová, Jeruzalém, B'nai B'rith, Rádio Svobodná Evropa, BB International, Francie, Ukrajina, Velká Británie, Kanada