Zprávy ze světa

Pocta André Neherovi

Hebrejská univerzita v Jeruzalémě uspořádala k desátému výročí úmrtí významného francouzského judaisty, filosofa a pedagoga André Nehera (1914-1998) dvoudenní kolokvium s názvem André Neher a židovské a francouzské myšlení po šoa. (Čeští čtenáři znají z Neherova bohatého díla studii o díle pražského Maharala Studna exilu, kterou vydalo nakl. Sefer v r. 1993.) Setkání se zúčastnili význační francouzští, američtí a izraelští vědci (např. Moše Idel a Emil Fackenheim) a také paní Neherová a vrchní rabín Albert Chazan.

Velitel Auschowitzu Balkánu před soudem

Z Argentiny byli po 50 letech klidného života vypovězeni dva bývalí členové chorvatské fašistické organizace ustašovců manželé Dinko a Naďa Sakičovi. Byli obviněni ze zločinů proti lidskosti, které páchali v tábořech Stara Gradiska a Jasenovac. Chorvatský soud zatím rozhodl, že proti Nadě S. (72 let) neexistuje dostatek důkazů, a byla osvobozena.

Její manžel (77 let), který byl velitelem tábora v Jasenovac (zvaného Auschwitz Balkánu), ještě čeká ve vazbě na rozsudek. Když se jej soudce zeptal, zda se cítí vinen, že zavinil smrt přinejmenším 2000 lidí, odpověděl: Necítím se vinen vůbec za nic. Sakič je prvním ustašovcem, který je souzen od doby, kdy Chorvatsko získalo v roce 1991 nezávislost.

Obnova synagogy

V krétském přístavním městě Chania, známém svými architektonickými památkami, se opravuje stará synagoga zvaná Ec chajim. O její opravu se stará bývalý ředitel athénského židovského muzea, který žije v Chanii, Nicolaus Stavroulakis.

Chanijská židovská komunita s velmi bohatou historií již neexistuje. Byla zničena za druhé světové války v červnu roku 1944, kdy nacisté zatkli 269 Židů, naložili je na loď a vypravili do vyhlazovacího tábora. Loď nakonec potopili britští vojáci, katastrofu nikdo nepřežil.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.