Zprávy ze světa

Pocta André Neherovi

Hebrejská univerzita v Jeruzalémě uspořádala k desátému výročí úmrtí významného francouzského judaisty, filosofa a pedagoga André Nehera (1914-1998) dvoudenní kolokvium s názvem André Neher a židovské a francouzské myšlení po šoa. (Čeští čtenáři znají z Neherova bohatého díla studii o díle pražského Maharala Studna exilu, kterou vydalo nakl. Sefer v r. 1993.) Setkání se zúčastnili význační francouzští, američtí a izraelští vědci (např. Moše Idel a Emil Fackenheim) a také paní Neherová a vrchní rabín Albert Chazan.

Velitel Auschowitzu Balkánu před soudem

Z Argentiny byli po 50 letech klidného života vypovězeni dva bývalí členové chorvatské fašistické organizace ustašovců manželé Dinko a Naďa Sakičovi. Byli obviněni ze zločinů proti lidskosti, které páchali v tábořech Stara Gradiska a Jasenovac. Chorvatský soud zatím rozhodl, že proti Nadě S. (72 let) neexistuje dostatek důkazů, a byla osvobozena.

Její manžel (77 let), který byl velitelem tábora v Jasenovac (zvaného Auschwitz Balkánu), ještě čeká ve vazbě na rozsudek. Když se jej soudce zeptal, zda se cítí vinen, že zavinil smrt přinejmenším 2000 lidí, odpověděl: Necítím se vinen vůbec za nic. Sakič je prvním ustašovcem, který je souzen od doby, kdy Chorvatsko získalo v roce 1991 nezávislost.

Obnova synagogy

V krétském přístavním městě Chania, známém svými architektonickými památkami, se opravuje stará synagoga zvaná Ec chajim. O její opravu se stará bývalý ředitel athénského židovského muzea, který žije v Chanii, Nicolaus Stavroulakis.

Chanijská židovská komunita s velmi bohatou historií již neexistuje. Byla zničena za druhé světové války v červnu roku 1944, kdy nacisté zatkli 269 Židů, naložili je na loď a vypravili do vyhlazovacího tábora. Loď nakonec potopili britští vojáci, katastrofu nikdo nepřežil.


Klíčová slova

André Neher, Maharal, Moše Idel, Emil Fackenheim, Neherová, Albert Chazan, Dinko Sakič, Naďa Sakič, Nicolaus Stavroulakis, Stara Gradiska, Jasenovac, Chania, Sefer, Argentina