Další informace k protižidovskému zákonodárství


Literatura:

  • Petrův, Helena. Právní postavení židů za Protektorátu Čechy a Morava ( 1939 - 1941 ). Praha: Sefer, 2000.

  • Hyndráková, Anna, Krejčová, Helena a Svobodová, Jana. Židé v protektorátu. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942. Dokumenty. Praha: ÚSD AV ČR - Maxdorf, 1997. 491 s.