Označování občanských legitimací Židů

Oběžníkem ministerstva vnitra bylo v únoru 1940 přikázáno zemským, okresním a vládním policejním úřadům, aby provedly označení občanských legitimací Židů červeným písmenem J. Rozhodnutí bylo učiněno na základě přípisu říšského protektora z 26. ledna 1940.