Zákaz vstupu Židů do lesů

Vyhláška Policejního ředitelství v Praze zakázala 4. srpna 1940 Židům vstup do všech lesů, státních i soukromých, v okolí města Prahy. V červnu 1941 žádalo ministerstvo vnitra, aby byl zákaz rozšířen také na lesy hraničící s obvodem Praha-Venkov, konkrétně o Kunratický-Krčský les.

Nejspíše na základě tohoto požadavku byl pak 21. července 1941 vydán zákaz vstupu Židů do lesů na celém území Protektorátu Čechy a Morava.