Pokyn k vydání zákazu vstupu Židů na Plodinovou burzu v Praze

Uložení originálu

Prezidium Zemského úřadu v Praze (fond 207) > Protižidovská nařízení - vyhlášky, zprávy, novinové články, 1938-40
(signatura 8/1/82/17)

Datace

10. 11. 1940

Místo vytvoření

Kredit, copyright

Pro publikaci je nutné kontaktovat Národní archiv v Praze, kde je uložen originál dokumentu. Dokument byl digitalizován Institutem Terezínské iniciativy s podporou Nadačního fondu obětem holocaustu.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.