Zákaz prodlévání Židů na Plodinové burze v Praze a v jejím okolí

Uložení originálu

Prezidium ministerské rady > Záležitosti Židů - organizace, náboženské společnosti, vládní nařízení týkají se Židů aj., 1921-42
(signatura 1590)

Datace

09. 12. 1940

Místo vytvoření

Kredit, copyright

Pro publikaci je nutné kontaktovat Národní archiv v Praze, kde je uložen originál dokumentu. Dokument byl digitalizován Institutem Terezínské iniciativy s podporou Nadačního fondu obětem holocaustu.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.