Zákaz vstupu a prodlévání Židů na vltavských březích v centru Prahy

Do oblasti vyhlášek omezujících styk nežidovského obyvatelstva se Židy spadá zákaz setrvání Židů na obou březích Vltavy v úseku mezi železničním mostem na Smíchově a Hlávkovým mostem. Toto nařízení vyšlo dne 29. července 1941. Všechna nařízení spadající do této skupiny měla sloužit jednak k znepříjemnění podmínek židovské menšině a také k větší kontrole jejího pohybu.