Zákaz návštěvy biografů a divadel Židy

Podle ustanovení z 20. února 1940 nesměli Židé navštěvovat biografy (kina) a divadla. Už v srpnu 1939 vydalo filmové ústředí v Čechách a na Moravě se souhlasem pověřence říšského protektora pro filmové věci zákaz Židům chodit do biografů. V mnoha městech bylo pak Židům zakázáno navštěvovat kina na základě nařízení o omezení styku nežidovského obyvatelstva se Židy, které zakazovalo vstup Židů do určitých veřejných místností – restaurací, kaváren, hostinců apod.

Na pokladnách divadel a kin pak musel být umístěn nápis Židům vstup zakázán.


Viz též:

Židé nesmějí do kin, Národní noviny, 25. srpna 1939