Protižidovské zákony a nařízení

Síť vyhlášek a zákonů, které krok za krokem vylučovaly židovské obyvatele z většinové společnosti, se začala stahovat okamžitě po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Uvízla v ní většina českých a moravských Židů, byla to však pouze předehra k nuceným deportacím, věznění a v mnoha případech smrti.

V této sekci přinášíme vybrané protižidovské zákony a nařízení.