Dokumenty: Pronásledování a genocida Romů

Jak ukazují dokumenty publikované v této sekci, k omezování kočovného způsobu života romské komunity docházelo na úrovni lokálních vyhlášek již před vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava. K úplnému zákazu kočování a postupné rasové segregaci od většinové společnosti a k nucené koncentraci v táborech však české úřady přistoupili až po roce 1939.

V této sekci doporučujeme:

Zákaz kočování cikánů

Vyhláška Zemského úřadu v Brně o zákazu kočování cikánů, 2. 3. 1940

více…

Deportace Romů do Osvětimi

Oběžník Hlavního úřadu říšské bezpečnosti o deportaci Romů do Osvětimi, 29. 1. 1943

více…

Viz též:

Holocaust Romů