Politické okresy

Politické okresy byly od roku 1849 základní jednotkou státní správy. Za Rakouska-Uherska v nich sídlila okresní hejtmanství, v období první Československé
republiky pak většinou okresní úřady. V Čechách bylo vytvořeno 79, na Moravě 25 a ve Slezsku dva politické okresy.

Kromě politických okresů také existovaly menší soudní okresy.

Po druhé světové válce byly okresní úřady nahrazeny národními výbory, které měly sdružovat státní správu a samosprávu, staly se však především nástrojem komunistického převzetí moci. Osvědčená struktura politických okresů byla odstraněna v rámci reformy veřejné správy v roce 1960.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.