Politické okresy

Politické okresy byly od roku 1849 základní jednotkou státní správy. Za Rakouska-Uherska v nich sídlila okresní hejtmanství, v období první Československé
republiky pak většinou okresní úřady. V Čechách bylo vytvořeno 79, na Moravě 25 a ve Slezsku dva politické okresy.

Kromě politických okresů také existovaly menší soudní okresy.

Po druhé světové válce byly okresní úřady nahrazeny národními výbory, které měly sdružovat státní správu a samosprávu, staly se však především nástrojem komunistického převzetí moci. Osvědčená struktura politických okresů byla odstraněna v rámci reformy veřejné správy v roce 1960.