Jáchymka - židovská škola v Praze


jachymka-trida-hlavni-2000(1).jpg


Obecná a základní škola, která fungovala v letech 1920 - 1942 v Jáchymově ulici v Praze, má neobyčejný příběh, který bychom Vám rádi představili. Jeho osu tvoří dějiny první poloviny 20. století a vztahy lidí patřících nebo zařazených do různých národnostních a náboženských skupin. Tento příběh není pouze příběhem budovy v centru Prahy, ale hlavně lidí, kteří v ní strávili část svého života. Čas dětství a radosti, ale i čas pronásledování, ponížení a beznaděje.

K dějinám židovské školy jsme v prostorách budovy vytvořili výstavu a vydali katalog.V této prezentaci nabízíme další informace o dějinách školy, které budeme dále rozšiřovat :

 

Organizace

Židovská obecná škola
Jaldut
Židovský pomocný výbor
Poradna pro volbu povolání

Osobnosti

Petr Ginz
Jakub Rand
Irma Lauscherová
Jiřina Picková

Tobiáš Jakobovitz
 

Projekt finančně podpořil:

NFOH_logo_CZE_RGB_pozitiv.jpg
Fotografie žáků židovské školy v Jáchymce z června 1942 zachycuje chlapce a děvčata ve třídě těsně před jejím uzavřením. Většina osudů těchto mladých lidí se naplnila v nacistických ghettech a koncentračních táborech.
 

Legenda:

Odkazy směřují na záznamy v Databázi obětí
Informace bez odkazů se týkají těch, kteří se dočkali osvobození. Další informace o nich můžeme poskytnout na dotaz.

[01_Pick.jpg]Hanuš Pick  se narodil 21. listopadu 1929. V listopadu 1942 byl deportován spolu s rodiči transportem Cc z Prahy do Terezína. Odtud pak 28. října 1944 do Osvětimi, kde byl zavražděn.

[02_Vohryzek.jpg]Zdeněk Vohryzek se narodil 24. června 1928. V červenci 1942 odjel transportem AAI z Prahy do Terezína. Odtud byl transportován 6. září 1943 do Osvětimi, kde byl zavražděn.

[03_treitlova.jpg]Eliška Treitel, provdaná Wallachová, se narodila 27. listopadu 1928 rodičům Jindřichovi a Markétě v Praze. 3. června 1943 byla deportována do Terezína, v říjnu 1944 do Osvětimi. Osvobození se dočkala v Mauthausenu. Po návratu do Prahy pokračovala ve studiu na gymnáziu, později se odstěhovala do Izraele.

[04_windtova.jpg]Margita Windtová  se narodila 22. července 1929. Z Prahy byla deportována 20. listopadu 1942 do Terezína, 6. září 1943 do Osvětimi, kde zahynula.

[05_Jungova.jpg]Hana Jungová  se narodila 2. července 1929 v Praze. Maminka se jmenovala Marie, otec Leopold. 22. prosince 1942 byla celá rodina včetně sestry Evy deportována z Prahy do Terezína a 16. října 1944 do Osvětimi. Zavražděna stejně jako rodiče a sestra.

[06_koretzova.jpg]Edita Koretzová se narodila 7. května 1929. Společně s matkou a otcem byla 13. července 1943 deportována z Prahy do Terezína. 6. září 1943 odjeli všichni do Osvětimi, kde zemřeli.

[07_polakova.jpg]Božena Poláková, provdaná Guttmannová, se narodila 19. ledna 1929. Společně s rodiči a sestrou Janou byla deportována 5. července 1943 z Prahy do Terezína, odtud 6. října 1944 do Osvětimi. Osvobození se dočkala v Merzdorfu spolu se sestrou, maminka byla osvobozena v Osvětimi. Po válce se provdala, měla dva syny. Zemřela v roce 2012.

[08_kleinova.jpg]Marta Kleinová, provdaná Goldbergová, se narodila 28. listopadu 1929 v Praze. Dne 5. července 1943 byla společně s matkou Elsou deportována z Prahy do Terezína, odtud 15. prosince 1943 do Osvětimi. Prošla dalšími tábory – Stutthof a Dörbeck. Osvobození se dočkala v Gutově. Otec a bratr se nevrátili. V roce 1949 odešla s maminkou do Izraele.

[09_Winternitzova.jpg]Eva Winternitzová se narodila 25. května 1930. V srpnu 1942 odjela transportem AAw z Prahy do Terezína, odtud 6. září 1943 do Osvětimi. Zavražděna.

[10_pollakova.jpg]Helga Pollaková se narodila 11. prosince 1928 v Praze. 5. července 1943 byla deportována z Prahy do Terezína a později, 19. října 1944, do Osvětimi, kde byla zavražděna. 

[11_Flusserova.jpg]Zuzana Flusserová se narodila 14. dubna 1929. Do Terezína byla odvlečena transportem Dh v červenci 1943, odtud 6. 9. 1944 do Osvětimi. Zavražděna.

[12_Poper.jpg]Alfred Popper se narodil 7. března 1929. Na konci července 1942 byl deportován z Prahy do Terezína, odtud 4. srpna 1942 do Malého Trostince. Zavražděn.

[13_schulhof.jpg]Felix Schulhof se narodil 7. srpna 1929. S rodiči a sestrou Ruth byl 6. března 1943 odvlečen z Prahy do Terezína, odtud 6. září 1943 do Osvětimi. Nikdo z nich válku nepřežil.

[14_brichta.jpg]František Brichta alias Frank Bright se narodil 7. října 1928 v Berlíně. Otec pocházel z Moravy, proto měli všichni členové rodiny československé občanství. V roce 1938 uprchli z Německa do Prahy. Odtud byl v červenci 1943 společně s otcem deportován z Prahy do Terezína, dále 12. října 1944 do Osvětimi. Otec zde zemřel. František se dočkal osvobození, po válce odešel do Anglie.

[15_Glaser.jpg]Hanuš Glaser se narodil 26. ledna 1929 v Praze rodičům Egonovi a Anie, měl mladší sestru Věru. V dubnu roku 1941 se rodina pokoušela o vystěhování do USA. 22. prosince 1942 byl s celou rodinou deportován z Prahy do Terezína. Odtud 4. října 1944 do Osvětimi, kde všichni zahynuli.

[16_Ginzova.jpg]Hana Ginzová se narodila 15. června 1929. V polovině července 1943 byla deportována z Prahy do Terezína, kde se dočkala osvobození. O jejím dalším osudu se zatím nepodařilo nic vypátrat. Hana byla sestřenicí Petra a Evy (Chava Pressburger) Ginzových.

[17_rand.jpg] Dr. Jakub Rand se narodil 25. prosince 1911. Před okupací učil náboženství v Jáchymce i v jiných pražských školách, později vyučoval v Jáchymce matematiku. V prosinci 1942 byl odvlečen transportem Ck z Prahy do Terezína, odtud 18. května 1944 do Osvětimi. Byl osvobozen v Sachsenhausenu, po roce 1948 odešel do Austrálie. 

[18_Wachtlova.jpg]Eva Wachtlová se narodila 22. dubna 1927. V červenci 1942 byla celá rodina včetně bratra Oty deportována do Terezína, odkud měla po týdnu odjet dál do ghetta v Minsku. Transport AAy však do Minsku nikdy nedorazil. Celá rodina zahynula v městečku Baranoviči na území dnešního Běloruska.

[20_wachtl.jpg]Ota Wachtl se narodil 8. března 1929 a stejně jako školní docházku do Jáchymky sdílel i další osud se svou sestrou Evou a rodiči Ignácií a Emilem.

[19_fischerova.jpg]Margareta Fischerová – kromě jména se nepodařilo najít žádné další údaje.

[21_handel.jpg]Alfred Händel se narodil 15. března 1929. V srpnu 1942 byl odvlečen transportem Ba z Prahy do Terezína, odtud 20. srpna 1942 do Rigy, kde zahynul.

[22_Justic.jpg]Kurt Justic se narodil 18. srpna 1928. 26. dubna 1944 byl deportován z Prahy do Terezína. Odtud 28. září 1944 do Osvětimi, kde byl zavražděn.

[23_Osers.jpg]Harry Osers se narodil 1. května 1929 v Praze. 20. listopadu 1942 byl deportován z Prahy do Terezína, odtud 15. prosince 1943 do Osvětimi, kde byl osvobozen. Válku přežila také jeho sestra Soňa a matka Marie. Po válce odešel do Venezuely, kde se stal profesorem matematiky. 

[24_Huppert.jpg]Kurt Huppert, který se narodil 30. července 1929, byl společně se svým bratrem Pavlem deportován 6. března 1943 z Prahy do Terezína, odtud pak 12. října 1944 do Osvětimi. Kurt se osvobození nedočkal, Pavel válku přežil.

[25_glanzber.jpg]Dr. Ira (Jiří) Glanzberg se narodil 21.září 1912. Do Terezína byl deportován 8.července 1943, odtud 15. května 1944 do Osvětimi. Zavražděn.

[26_weberova.jpg]Ruth Weberová, provdaná Staňková, se narodila 2. června 1929. Do Prahy přišla po roce 1941 z Ostravy. 29. října 1943 byla odvlečena transportem Dp do Terezína, kde se dočkala osvobození.

[27_herschmann.jpg]Kurt Leon Herschmann se narodil 31. července 1928. Z Prahy byl deportován 10. června 1942 do Ujazdowa, kde zahynul.

[28_Kavan.jpg]Jiří Kavan se narodil 5. března 1929. V červenci 1943 byl deportován transportem Di z Prahy do Terezína, kde se dočkal osvobození.

[29_brod.jpg] Toman Brod se narodil 18. ledna 1929. Společně s bratrem Hanušem a matkou byl deportován 27. července 1942 do Terezína, odtud 15. prosince 1943 do tzv. terezínského rodinného tábora v Osvětimi. Osvobození se dočkal v táboře Gross Rosen. Po osvobození a návratu zůstal v Československu, kde vystudoval historii.

[30_langova.jpg]Zuzana Langová se narodila 19. března 1929. Z Prahy byla deportována 2. července 1942 do Terezína, 6. října 1944 do Osvětimi, kde zahynula.

[31_goldsteinova.jpg]Kity Goldsteinová se narodila 4. října 1931. Z Prahy byla deportována 13. července 1943 do Terezína, 6. září 1943 do Osvětimi, kde zahynula.

[32_pick.jpg]Harry Pick  se narodil 28. června 1931. Z Prahy byl deportován 4. září 1942 do Terezína, 8. září 1942 do Malého Trostince, kde zahynul.

[33_fischel.jpg]Milan Fischel  se narodil 8. února 1929. Z Prahy byl deportován 3. srpna 1942 do Terezína, 6. září 1943 do Osvětimi, kde zahynul.

[34_hirchs.jpg] Petr Hirsch  se narodil 22. dubna 1930. Z Prahy byl deportován 20. listopadu 1942 do Terezína, 19. října 1944 do Osvětimi, kde zahynul.

[35_Herskovic.jpg]Ervín Herškovic se narodil 13. ledna 1932. Z Prahy byl deportován 10. srpna 1942 do Terezína, 8. září 1942 do Malého Trostince, kde zahynul.

[36_feuerstein.jpg]Jiří Feuerstein  se narodil 13. července 1930. Z Prahy byl deportován 12. září 1942 do Terezína, 22. září 1942 do Malého Trostince, kde zahynul.

[37_stein.jpg] Hanuš Stein  se narodil 11. srpna 1929. Z Prahy byl deportován 30. července 1942 do Terezína, 4. srpna 1942 do Malého Trostince, kde zahynul.

[38_laub.jpg]Rudolf Laub  se narodil 20. května 1929. Z Prahy byl deportován 2. července 1942 do Terezína, 18. prosince 1943 do Osvětimi, kde zahynul.

[39_gross.jpg]Pavel Gross  se narodil 9. června 1928. Z Prahy byl deportován 13. července 1943 do Terezína, 28. září 1944 do Osvětimi, kde zahynul.
 
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.