Hanuš Glaser

Narozen 26. 01. 1929
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha II, Klimentská 50/1443
Transport Ck, č. 582 (22. 12. 1942, Praha -> Terezín)
Transport En, č. 254 (04. 10. 1944, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

související dokumenty

vztahující se osoby

Anie Glaserová – je rodičem
Narozena 17. 07. 1904.
Zahynula.
Egon Glaser – je rodičem
Narozen 22. 01. 1895.
Zahynul.
Věra Glaserová – sourozenec
Narozena 23. 12. 1931.
Zahynula.

historický kontext

Ck (22. 12. 1942, Praha -> Terezín)
celkem deportováno osob: 1005
zahynulo: 862
přežilo: 143
Více
En (04. 10. 1944, Terezín -> Osvětim)
celkem deportováno osob: 1500
zahynulo: 1332
přežilo: 168
Více
Praha
První nepřímé zmínky o židovském osídlení Prahy pochází již z 10. století. Od středověku do roku 1848 bylo pražské židovské obyvatelstvo povinně soustředěno v Židovském městě, největším středoevropském ghettu. V letech 1896-1911 byla velká část židovského města zbořena. V roce 1930 žilo v Praze 35 450 Židů, většina z nich zemřela v nacistických koncentračních táborech.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Osvětim
Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor vybavený plynovými komorami, do něhož směřovaly transporty z celé Evropy.
Více
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.