Křišťálová noc v Chomutově

Foto: F. Banyai, judaica.cz

Dokumenty o průběhu křišťálové noci v Chomutově zachycují veřejné ponižování a týrání místních židovských obyvatel. 10. listopadu 1938 ráno byli Židé z Chomutova odvedeni na náměstí, kde byli nuceni vykonávat zesměšňující práce. Při nich byli byti lidmi z početného davu, který provolával urážlivá hesla. Poté byli donuceni odevzdat klíče od svých domovů a odvezeni nákladními auty na hranici s Protektorátem u Loun. Mnozí z nich poté museli kvůli četným zraněním navštívit lékaře. Lidovému hněvu neunikla ani chomutovská synagoga, která byla vypálena a později zbořena.


Viz též:

Protižidovské demonstrace v zabraném území, Národní politika, 13. listopadu 1938