Kadiš

Aramejsky svatý.

Chvalozpěv, který se pronáší v synagoze při předepsaných příležitostech (např. Kadiš šalem - celý kadiš se pronáší v závěru každé bohoslužby; Chaci kadiš - poloviční kadiš se odříkává po každé části bohoslužby atd.), v domě zemřelého (Kadiš jatom - kadiš sirotků, který pronáší truchlící každý den během doby smutku a potom o každém jarcajtu) a při pohřbu (Kadiš jatom odříkávají pozůstalí mužského pohlaví).