Instituce a muzea zabývající se tématem holocaustu

české

Terezínská iniciativa a Institut Terezínské iniciativy

Sdružení přeživších holocaustu v českých zemích a výzkumný institut. Terezínské pamětní knihy, Terezínské studie a dokumenty a další publikace. Zpravodaj Terezínské iniciativy. Česky, anglicky, německy.

Židovské muzeum v Praze

Informace o činnosti muzea, o historii některých památek Židovského města, zpravodaj ŽM, program Kulturního a vzdělávacího centra. Česky, anglicky.

Vzdělávací a kulturní centrum Praha

Vzdělávací zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Židovského muzea v Praze.

Vzdělávací a kulturní centrum Brno

Brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze.

Památník Terezín

Základní informace o Památníku.

Muzeum romské kultury v Brně

Informace o činnosti muzea, expozice, knihovna. Česky.

Společnost křesťanů a Židů

Informace o křesťansko-židovském dialogu, články, akce, apod. Česky, anglicky.

zahraniční

Yad Vashem

Památník holocaustu a výzkumný ústav. Pedagogické materiály, dějiny holocaustu, dokumenty, publikace Yad Vashem. Anglicky.

US Holocaust Memorial Museum

Nejvýznamnější muzeum holocaustu ve Spojených státech. Vzdělávací materiály, dějiny, archiv fotografií a dokumentů, on-line katalog knihovny. Anglicky.

Simon Wiesenthal Center

Stránka známéholovce nacistických zločinců. Projekty proti rasismu. Knihovna a archiv, atd. Anglicky.

Bejt Terezín

Terezínské sdružení a muzeum v Izraeli. Informace o činnosti, newsletter. Hebrejsky, anglicky.

Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes

Činnost Dokumentačního archivu rakouského odboje, publikace, texty. Německy, anglicky.

Anti-Defamation League

Americká organizace bojující proti antisemitismu a rasismu. Texty, dokumenty. Anglicky.

Anne Frank House

Muzeum Anny Frankové v Amsterodamu. Anglicky, německy, holandsky, španělsky.

Imperial War Museum London - The Holocaust Exhibition

Informace o jedné z nejlepších výstav o holocaustu v současnosti. Anglicky.

Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism

Centrum pro výzkum antisemitismu při Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Bibliografická databáze, projekty. Anglicky.

The Ghetto Fighters' House

Muzeum odboje v ghettech. Vydané publikace. Možnost vyhledávání. Anglicky, hebrejsky.

Niedersächsischer Verein zur Förderung von Theresienstadt

Dolnosaský spolek na podporu Terezína. Informace o činnosti. Německy.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.