M. Rychlíková: ... to jsou těžké vzpomínky (Holocaust Romů)

Muzeum romské kultury a Asociace Film a Sociologie 2002

Dlouhá léta nebyla otázce holocaustu Romů věnována téměř žádná pozornost u nás ani v zahraničí. První informace pro širší veřejnost o tomto tématu se objevila při publikaci knihy D.Kenricka a G.Puxona: The destiny of Europés Gypsies na počátku 70. let. V této době také zesílilo občanské hnutí Romů (především z Německa) volajících po uznání rasového charakteru nacistického pronásledování Romů. V podmínkách tehdejšího Československa se o to na počátku 70.let pokoušel až do své likvidace Svaz Cikánů-Romů. Od 70. let se tématem nacistického pronásledování Romů zabýval především prof. C. Nečas, který na toto téma publikoval několik studií.

První filmový dokument o tomto období dějin natočil formou uměleckého dokumentu M. Barta pod názvem Nezapomeňte na toto děvčátko na začátku 60. let. Dokument zpracovaný do formy filmového týdeníku se zabýval otázkou existence tzv. cikánského tábora v Letech u Písku. Další dokumenty o nacistickém pronásledování Romů potom vznikaly až po roce 1989. Z těchto filmů jmenujme alespoň Ó tu kalo čirikloro od B. Rychlíka nebo František Daniel vypravuje od J. Gogoly. V těchto dokumentech se také začínají objevovat romští pamětníci a jejich vzpomínky. Vzhledem k existenci těchto dokumentů jsme se v Muzeu romské kultury rozhodli k realizaci dalšího počinu na tomto poli. Vytvoření výukového pořadu shrnujícího nacistickou perzekuci Romů v České republice v evropském kontextu.

V červnu 2002 byl dokončen cca 30 minutový výukový pořad o holocaustu Romů. Definitivní název pořadu je ... to jsou těžké vzpomínky. Pořad vznikl za spolupráce mezi Muzeem romské kultury a Asociací Film a sociologie. Režisérkou pořadu byla Monika Rychlíková. Na výrobě pořadu se podíleli pracovníci Muzea romské kultury a jako externí konzultant při přípravě scénáře působil prof. PhDr. C. Nečas, DrSc. Film vznikl díky finančnímu přispění Česko-německého fondu budoucnosti, Nadačního fondu obětem holocaustu a Open Society Fund Praha.

Ve videopořadu byly užity výpovědi pamětníků uložené v Nadaci Film a sociologie a v Muzeu romské kultury. Dokument je kombinací výpovědí pamětníků, které jsou proloženy čteným komentářem s fotografiemi a archivními dokumenty. Videopořad si klade za cíl především seznámit diváky se základními fakty o nacistické genocidě Romů. Výpovědi pamětníků stručně hodnotí z pohledů lidí, kteří jednotlivé události prožívali, jednotlivá fakta. Odborné komentáře mají divákům sloužit především pro získání informací a faktů.

Tématicky je videopořad rozdělen do několika celků. Na úvod se diváci dozví něco o životě Romů v českých zemích před válkou. Další tématický celek je věnován obecně nástupu Hitlera k moci v Německu, začátku pronásledování Romů v Německu a tzv. rasově-hygienickému výzkumu. Následující obrazy videopořadu popisují situaci v Protektorátu Čechy a Morava do roku 1942, tzn. do provedení soupisu Cikánů a cikánských míšenců. Poté navazuje tématika tzv. cikánských táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. V další části dokumentu je pozornost věnovaná situaci v zahraničí, především na Slovensku. Předposledním tématem je tzv. cikánský tábor v koncentračním táboře Osvětim II.-Birkenau a vzpomínky na další koncentrační tábory v nichž byli vězněni čeští a moravští Romové. Na závěr videopořadu jsou zařazeny ukázky vystoupení rasistických skinheadů a závěrečné slovo patří několika pamětníkům.

Dokument si neklade za cíl pouze informovat o historických událostech. V široké veřejnosti dosud přetrvávají předsudky vůči Romům, které se ve své podstatě jen málo liší od pseudoargumentů užitých nacisty při odstranění Romů ze společnosti. Tento dokument by tak na základě historických dokumentů a svědectví lidí, kteří tyto události prožili, měl vést k zamyšlení nejen nad minulostí, ale také nad současností. Do jaké míry se společnost poučila z minulosti a do jaké míry je schopna zajistit účinné mechanismy k zabránění podobných genocid v budoucnosti.

Film byl uveden projekcí v Muzeu romské kultury v Brně dne 8.10.2002. Při této příležitosti byl také uveden slovenský film P. Korce: To ta trať, který popisuje výstavbu železniční trati romskými vězni pracovních útvarů a táborů na východě Slovenska v letech 1942-43.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.