Cena dr. Erika Poláka

Památník Terezín vyhodnotil dne 5. 6. 2002 soutěže žáků českých škol, kterým TI umožňuje uskutečnit zájezdy do Terezína. Pro letošní rok byla vyhlášena výtvarná soutěž s námětem Země je dobré místo k narození, ale... a soutěž literární s názvem Domov. Co víc člověk potřebuje?.

Slavnostního odpoledne se zúčastnili pracovníci vzdělávací centra a Památníku Terezín, starostka města Terezín - paní Růžena Čechová, pan Doc. Vojtěch Blodig a až na malé výjimky vítězní žáci v doprovodu svých profesorů. Cenou E. Poláka, kterou dotuje TI, byli oceněni jednotlivci i kolektivy jednotlivých kategorií. Z vysoké úrovně vyhodnocených prací je patrné porozumění současné mládeže pro všechno, co znamenal holocaust. To svědčí o osobním zájmu účastníků a profesionálně kvalitní činnosti všech pracovníků výchovného oddělení Památníku Terezín. Za jejich nelehkou práci jim patří naše poděkování.

Cenu dr. Erika Poláka získali:

  • ve výtvarné soutěži Země je dobré místo k narození, ale...

  • Martina Syrová, ZŠ U Stadionu, Litoměřice

  • Barbora Opavová, ZŠ U Stadionu, Litoměřice

  • Školní kolektiv 8. ZŠ Litoměřice

  • Jiří Šídlo, Gymnázium Bílina

  • v literární soutěži Domov. Co víc člověk potřebuje?

  • Anna Frantalová, Gymnázium J. Ressela, Chrudim

  • Jarmila Břízová, Gymnázium J. Ressela, Chrudim

  • Jan Václav, Gymnázium Teplice

  • Hana Košová, Gymnázium V. Hlavatého, Louny

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.