Socha na hradě

Kráľ so symbolom Hlinkovej gardy

Jazdecká socha „kráľa starých Slovákov" Svätopluka

Šiesteho júna 2010 bola na nádvorí bratislavského hradu odhalená jazdecká socha Svätopluka vytvorená bývalým dvorným sochárom komunistického režimu Jánom Kulichom. Bronzová socha na žulovom podstavci je vysoká skoro osem metrov. Jej odhalenie patrilo k posledným viditeľným prejavom predvolebnej politickej garnitúry a odohralo sa za prítomnosti najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky, prezidenta Ivana Gašparoviča, predsedu parlamentu Pavla Pašku a premiéra Róberta Fica.

Novy symbol slovenskej štátnosti sa okamžite stal terčom rozsiahlej kritiky odborných aj laických kruhov. Dielo sa kritizovalo ako pokus o falzifikáciu dejín (podľa bývalého premiéra bol Svätopluk kráľom starých Slovákov, rovnaký nápis je aj na podstavci sochy), ako estetický paškvil, nevkus, prejav postkomunizmu, umelecký polotovar a napokon aj preto, lebo obsahuje (na Svätoplukovom štíte) znak fašistickej Hlinkovej gardy. Treba dodať, že rozdiel medzi súčasným štátnym znakom Slovenskej republiky a znakom Hlinkovej gardy nie je veľmi výrazný. Súčasná Slovenská republika považuje za svoj štátny znak nerovnoramenný dvojkríž, ktorého pôvod sa viaže na staré byzantské grafiky. V období fašistického Slovenského štátu z rokov 1939-1945 tento grafický znak fašistická Hlinková garda pretvorila na rovnoramenný dvojkríž v kruhu. Podľa tajomníka heraldickej komisie ministerstva vnútra a autora štátneho znaku Slovenskej republiky Ladislava Vrtela je znak na štíte nedávno odhalenej sochy tvarovo zhodný s odznakom Hlinkovej gardy. Tento znak sa používal od roku 1938 a bol účelovo vytvorený podľa vzoru hákového kríža v kruhu - emblému Hitlerovej NSDAP. Rovnoramenný dvojkríž v kruhu jednoznačne plnil funkciu slovenského hákového kríža, povedal Ladislav Vrtel pre Aktuálne.sk. Veľmi podobný znak používa aj dnešná extrémistická Slovenská pospolitosť.

Prečo teda?

Slovenská pospolitosť mala dve formálne podoby. Jednak SP - občianske združenie, ale jestvovala aj ako politická strana zaregistrovaná roku 2003 na Ministerstve vnútra SR. Príslušníci SP sa prezentujú v uniformách nápadne podobných uniformám Hlinkovej gardy, zdravia sa gardistickým pozdravom Na stráž, opakujú dobové heslá ľudákov z obdobia Slovenskej republiky 1939-45, verbálne útočia na Židov, Izrael a sionistov, oslavujú slovenský fašistický štát a jeho predstaviteľov.

Na čele Slovenskej pospolitosti stojí osoba, ktorú oslovujú titulom vodca. Na internetovej stránke možno nájsť vyhlásenia SP, stanovy, prejavy vodcu, symboly, množstvo fotografického materiálu a iné dokumenty dokazujúci ideovú prepojenosť SP so slovenským fašizmom rokov 1939 až 1945. V novembri 2008 podniklo Ministerstvo vnútra SR právne kroky proti Slovenskej pospolitosti a následne ju rozpustilo. Tento právny úkon sa však dotýkal len politickej strany, nie občianskeho združenia. Počas parlamentných volieb r. 2010 sa politická činnosť SP presunula do formálne novej podoby pod menom Ľudová strana naše Slovensko. Vo voľbách získali okolo 2,5 percenta hlasov a ostali mimoparlamentnou stranou.

Natíska sa otázka, prečo sa na stránkach Roš chodeš zaoberám problematikou Svätoplukovej sochy, keď sa v súvislosti so sochou vôbec nehovorí o Židoch ani v národnostnej, ani v religióznej konotácii? Prečo teda? Dôvodom, či spoločným menovateľom je to, čo stojí v pozadí snáď všetkých diskusií týkajúcich sa moderných slovenských dejín, Slovenského štátu, prezidenta Tisa apod. Je to nezvládnutie minulosti nemalou časťou slovenskej verejnosti a následné štiepenie verejnej mienky na polemizujúce frakcie. Vidieť to aj v prípade popisovanej kauzy.

Na jednej strane škandál - spojenie symbolu súčasnej slovenskej štátnosti so symbolom fašizmu, na druhej strane rozpaky, ktoré možno zhrnúť do otázky: Čo ďalej so sochou? Výtvarníci sú z väčšej časti za odstránenie sochy z hradného nádvoria a premiestnenie, napr. do plánovaného skanzenu komunistickej propagandy. Politici o budúcom osude diela nemajú celkom jasnú predstavu. Nový predseda parlamentu Richard Sulík sa nechal počuť, že jemu sa socha nepáči, ale nechce prijať unáhlené rozhodnutie ohľadne jej ďalšieho osudu. Rozhodnúť má komisia pod vedením historičky špecializovanej na dejiny ideologickej propagandy Maríny Zavackej. Dr. Zavacká už verejnosti oznámila členov svojej komisie, opozičný politici jej okamžite vytkli, že v komisii sú odborníci, ktorí prejavili voči koňovi negatívny vzťah.

Nemodifikujte dejiny!

Medzičasom sa socha stala terčom útoku dosiaľ neznámeho zoskupenia nazývaného UM! Podľa médií je zoskupenie UM! organizáciou študentov, umelcov, intelektuálov a ich sympatizantov. Propaguje kritické myslenie, objektivitu, slobodu prejavu, občianske práva a minimalizáciu vplyvu populizmu a propagandy na spoločnosť. Aktivisti UM! sa v noci z 19. na 20. júla dostali do uzamknutého areálu Bratislavského hradu a zabalili sochu Svätopluka do obrovského kartónového transparentu s nápismi: Socha lži, Nemodifikujte dejiny!. Nápis, ktorý označuje Svätopluka za kráľa starých Slovákov, nahradili nápisom: Prvý gardista! Podľa slov jedného z účastníkov nočného ataku na sochu sa jednalo o reakciu na fakt, že táto socha nie je historicky ani esteticky korektná. Nápis, ktorý označuje Svätopluka za kráľa starých Slovákov, je podľa neho umelou modifikáciou dejín. Dvojkríž Hlinkovej gardy na Svätoplukovom štíte porušuje zákaz propagácie fašistických symbolov. Je preto takmer isté, že aktivisti podniknú ďalšie právne kroky a vyslovujú požiadavku, aby bola socha v čo najkratšom čase odstránená.

Ústredný zväz židovských náboženských obcí k problematike sochy nezaujal žiadne stanovisko. Dá sa však predpokladať, že znak Hlinkovej gardy na štíte vzbudzuje v každom príslušníkovi židovskej komunity negatívne emócie. Naopak, zo strany nacionalistov a extrémistov vidieť jasné prejavy sympatie ku koňovi a gardistickému znaku na štíte jazdca. Jasne sa to prejavilo v popoludňajších hodinách siedmeho augusta počas dvoch paralelných demonštrácií.

Správu o pripravovaných demonštráciách prinieslo spravodajstvo TASR už 26. a 28. júla. Prvú akciu - národnú púť k soche Svätopluka - plánovali pravicoví extrémisti. Výzva k púti sa objavila na webovej stránke Slovenskej pospolitosti a podpísal ju predseda Matice slovenskej v Púchove a krajský koordinátor Ľudovej strany naše Slovensko pre Trenčiansky kraj Marián Mišún. Druhá správa priniesla informáciu o tom, že poradca bývalého premiéra Róberta Fica Drahoslav Machala, ideový tvorca sochy historik Matúš Kučera a bývalý poslanec za SNS Jozef Rydlo vydali vyhlásenie, podľa ktorého sú pripravení použiť všetky dostupné formy protestov, vrátane občianskej neposlušnosti pri obrane sochy Svätopluka pred každým, kto by sa ju pokúsil odstrániť z hradného nádvoria bratislavského Hradu. Následne sa nechali počuť aj aktivisti demokratických a protifašistických združení, ako Ľudia proti rasizmu, Človek v ohrození a Iniciatíva za transparentnú demokraciu, ktorí chceli znemožniť stretnutie koňovi naklonených pravicových extrémistov. Spomenuté organizácie oznámili svoju akciu proti šíreniu neonacizmu na Slovensku na rovnaký dátum, čas a miesto ako Slovenská pospolitosť.

Symbol

Polícia sa s nasadením značného množstva ľudí a techniky snažila o udržanie verejného poriadku. Neonacistickej Slovenskej pospolitosti vyhradili priestor mimo hradného areálu na Zámockej ulici. Tam odzneli obvyklé prejavy neonacistov urážajúce Štát Izrael a horliace proti liberálom a sionistickým bandám (z prejavu M. Kotlebu). V čase okolo 15. hodiny sa však zhromaždení členovia Slovenskej pospolitosti pokúsili násilím preraziť viacnásobný uzavretý útvar policajných ťažkoodencov. Polícia svoju líniu a hradný areál ubránila. Výsledkom hromadnej bitky bolo zatknutie deviatich členov Slovenskej pospolitosti vrátane Mišúna a bývalého vodcu Kotlebu. Polícia zadržala aj známeho občianskeho aktivistu Alojza Hlinu, ktorý prenikol medzi členov Slovenskej pospolitosti a ukradol ich vlajku s gardistickým dvojkrížom (rovnakým, ako je na štíte sochy).

Socha kráľa starých Slovákov s gardistickým znakom na štíte sa stáva skutočným symbolom rozštiepenej slovenskej spoločnosti.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.