Proč jsem se vrátil

Ke dvěma výročím rabína Gustava Sichera

Rabín Gustav Sicher. Kresba Max Švabinský

Rabín Dr. Gustav Sicher, jehož dvě kulatá výročí si letos připomínáme (narodil se 21. srpna roku 1880 v Klatovech a zemřel 1. listopadu 1960 v Praze), zažil se svou pražskou komunitou čtyři úplně odlišná období. Předválečné, kdy jako rabín vedl svou obec duchovně, jako učitel malých dětí, které seznamoval s hebrejskou abecedou i náboženskými texty, jako překladatel čtyř knih Pentateuchu (na překladu pracoval s rabínem Isidorem Hirschem, Pátou knihu přeložil sám a vyšla až po válce). Druhé období se odehrálo těsně před nástupem nacistické zvůle. Rabi Sicher dodával souvěrcům sílu, mnohým pomáhal zařídit vystěhování do míst, o nichž si většina myslela, že až tam moc nacistů nezasáhne. Třetí období - válečné - pan rabín strávil v Jeruzalémě. Staral se tam o české Židy, napomohl i ve velmi obtížných podmínkách k vytvoření české modlitebny, českého minjanu. Pravidelně chodil do největší zdejší nemocnice Hadassa. Když válka skončila, pražská židovská obec byla v troskách. Kdo tu hrstku Židů povede k židovství? Představitelé komunity povolali právě rabína Sichera. A ten nabídku přijal, přijel a až do konce života pro pražskou kehilu žil.

Se mnou to máte na sicher

Doktor Sicher se ujal svého úřadu a po čase byl jmenován vrchním rabínem. Věnoval co nejvíc času těm, kteří přežili koncentrační tábory, pochody smrti, ukrývání. Hovořil s nimi, naslouchal jim. Chodila jsem ho navštěvovat do jeho rabínské pracovny na obec, vzpomíná Gertruda Epsteinová. Nevím, jak to dělal - ale vždycky si našel čas. I když jsem dobře viděla, že právě něco studuje nebo píše, pokaždé shrnul všechny spisy na stranu, poposadil si svoje kulaté brejličky výš na nos a vyzval mě, abych se posadila a v klidu pověděla, co potřebuji. A já najednou nevěděla, co vlastně potřebuji. Bylo to všechno a vlastně - vlastně co? Vlastně všechno! Rabín Sicher byl pro mě člověk, který měl pro každého pochopení. Nejen já, ale i další moje známé z templu říkaly, jak se vážně zabývá každou starostí, i těmi, které by se jinému mohly zdát malicherné. Nejvíc jsem se ho vyptávala, jak mám žít dál. V Osvětimi mi zůstala celá rodina. A co bylo nejhorší - přežila jsem i svoje dvě malé děti. Pan rabín neznal odpověď. Nic si nevymýšlel. Ani se neoháněl nějakými složitostmi z rabínského učení, kterému bych asi stejně moc nerozuměla. Prostě jen se srdcem na dlani a se svými rabínskými zkušenostmi společně přemýšlel jak se životem dál.

Komunistický režim duchovnímu životu vůbec nepřál, ale stejně existovali někteří stateční souvěrci, kteří se nevzdali a pokračovali v židovských tradicích. Moje žena Ester zemřela v Osvětimi a já zůstal jako kůl v plotě, vzpomíná Jan Weber. Říkal jsem si, že si stejně najdu zase židovskou ženu - a podařilo se mi to. Jenomže tam někde dole na srdci mi zůstaly obavy, jestli tohle nové manželství neskončí znovu tragicky. Měl jsem totiž pořád strach z nějakého nového Hitlera. A tak jsem zašel za panem rabínem a řekl jsem mu to. On mě v klidu vyslechl a pak se usmál. Nový Hitler? Ne! I když nikdo nemůžeme prorokovat. Na druhé straně vám něco prozradím: jsem poctěn, že vás mám oddat. A tím, že vás bude oddávat Sicher - máte to manželství tentokrát na sicher!

Splátka dluhu

Asi tak před pěti lety jsem napsala knížku o rabínu Dr. Richardu Federovi. Když jsem ji psala, měla jsem pocit jistého dluhu - vždyť pan rabín Gustav Sicher působil v Čechách a na Moravě téměř ve stejné době jako Richard Feder. Oba rabíny jsem znala jako malá holka, k oběma jsem si utvořila moc hezký vztah a pod jejich laskavým vedením udělala první krůčky za poznáním židovství. Neměla bych tento dluh splatit a napsat i o něm, o rabínu Sicherovi, knížku?

Ten čas teď nastal, knížku chystám ve spolupráci s nakladatelstvím Sefer, které ji, pokud se to povede, vydá. Úryvky vzpomínek na pana rabína Sichera v tomto článku jsou právě z této připravované knížky.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.