Synagoga na Krétě v plamenech

Na synagogu Ec chajim v krétském přístavu Chanija v letošním roce již dvakrát zaútočili žháři. Vandalové vnikli do budovy 5. a poté 17. ledna a zapálili ji. První požár zničil schodiště, druhý střechu, tisíce vzácných knih a několik počítačů. Ec chajim je jediná synagoga na Krétě. Od holokaustu zůstala opuštěná, teprve v devadesátých letech byla zrestaurovaná, především díky iniciativě Nikose Stavroulakise, jenž se o budovu staral.

Žhářský útok má podle představitelů židovské komunity v Řecku jasně antisemitské motivy. Předcházelo mu vandalizování židovských hrobů v Ioannině v severozápadním Řecku. Za růst antisemitismu může dle komentářů atmosféra v Řecku, které postrádá morální, náboženské a společenské vedení, jež by odmítlo antisemitismus jako vadu, ať už v podobě vandalismu či už téměř banálního přirovnávání Izraele k nacistům ve veřejném rozhlase, a nahrává tak sílícím aktivitám pravicových organizací.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.