Na paměť železničáře

Na nádražní budově v Bohušovicích u Terezína bude v blízké budoucnosti umístěna pamětní deska na památku železničáře Karla Košvance, který během války s velkým osobním rizikem pašoval do terezínského ghetta jídlo pro vězně. Na pomoci trpícím se podíleli i další členové Košvancovy rodiny. Na desku, která se připravuje z iniciativy pana Ondřeje Klípy, finančně přispěly FŽO i ŽO v Praze. Případní další dárci se mohou obrátit na FŽO, Maiselova 18, Praha 1, e-mail: sekretariat@ fzo.cz.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.