Obnovený hřbitov v Teplicích

Teplický židovský hřbitov, 2010

Židovský hřbitov v Teplicích (v pořadí třetí) je součástí komplexu městských hřbitovů, který vznikl kolem roku 1860 v prostoru mezi Teplicemi a tehdy samostatnými Řetenicemi. Tento významný hřbitov, který zaujímá plochu 21 300 m2, na níž se nachází na 3500 hrobů (pohřbívá se tu dodnes), prošel v posledních letech zásadní rekonstrukcí.

Proměnu hřbitova zahájila rekonstrukce objektu pohřebního bratrstva, která trvala celkem 5 let a stála celkem 9 milionů korun. V roce 2007 následovala celková rekonstrukce hřbitova, řízená a organizovaná ŽO v Teplicích. Nejprve byly vykáceny náletové stromy, které vyvracely a ničily náhrobní desky, a současně se začala opravovat budova obřadní síně. Postupně byly rekonstruovány hlavní cesty hřbitova, vysázena nová lipová alej náhradou za nemocné a staré stromy a podél cesty byly obnoveny původní kašny. Nádvoří mezi obřadní síní a budovou pohřebního bratrstva bylo nově vydlážděno. Obřadní síň prošla celkovou rekonstrukcí, dostala novou střechu a poškozené malby kopule včetně nápisů na čelních stěnách byly odborně restaurovány. Na náklady, které dosáhly téměř 20 milionů, přispěl český stát, kraj Ústí nad Labem, město Teplice, ŽO v Teplicích i řada soukromých dárců. Sedmého září letošního roku byla rekonstrukce kulturní památky Židovský hřbitov Teplice za účasti mnoha oficiálních hostů, mezi nimiž nechyběli vrchní zemský rabín Efraim Sidon a izraelský velvyslanec Jaakov Levi, slavnostně ukončena.

Klíčová slova

Teplice, Efraim Sidon, Jaakov Levi

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.