Statečný železničář

Po 65 letech od konce války by se mohlo zdát, že vše, co se týká šoa, již bylo zdokumentováno. Ale zdá se, že tomu tak není. Objevují se stále nová fakta, souvislosti a svědectví. Jedním z nich je i deník, který si Eva Mändelová v terezínském ghettu. O jeho existenci neřekla dokonce ani Richardovi Roubíčkovi, pilotovi RAF, kterého si po osvobození vzala. Teprve před pár lety jej ukázala dceři, která žije v USA; ta začala text z německých stenografických záznamů přepisovat a překládat, práce se ujali profesionální vydavatelé a deník vloni vyšel v knižní podobě.

V čem je Terezínský deník (1941–45) Evy Roubíčkové výjimečný? Vedle mnoha událostí, které byly již popsány či zpracovány literárně, obsahuje i následující pasáž: Ovečky se pásly a tam někde na kraji lesa byla nějaká rodina s dvěma nebo třemi dětmi, ten pán byl v železničářské uniformě. Já jsem si ho nevšimla, my jsme měli přísně zakázáno stýkat se s jakýmikoli Nežidy. On na mě mával a ukazoval, že mi tam nechal balíček. Oni pak odešli a já jsem si šla pro ten balíček. Jeden den jsem dostala balíček a druhý den znovu, zase tam byla ta rodina. V balíčku byl chleba se sádlem, nějaká cibule, dokonce myslím, že tam byla i krabička cigaret.

Železničář a jeho rodina patří k těm dosud většinou neznámým obyvatelům vesnic v okolí Terezína či českým četníkům, kteří soucítili s vězni v ghettu, nosili jim zprávy od příbuzných, různé drobnosti či jídlo a pomáhali jim i jinak (viz např. svědectví F. R. Krause v próze Kat beze stínu). Díky deníku E. Roubíčkové známe nyní jméno jednoho z nich. Tím odvážným železničářem, který riskoval život svůj i životy svých blízkých a podporoval vedle autorky deníku i několik rodin z ghetta, byl Karel Košvanec. Dne 14. října mu byla z iniciativy Úřadu vlády na nádražní budově v Bohušovicích, kde byl zaměstnán, odhalena pamětní deska (na její realizaci se podílely České dráhy, Památník Terezín a FŽO). Vzpomínkového aktu se zúčastnili spolu s Evou Roubíčkovou, jejími dcerami a synem také potomci Karla Košvance.

Příběh Karla Košvance se díky Evě Roubíčkové objevil v cyklu České televize Neznámí hrdinové, je zpracován i v rámci Paměti národa, což je mezinárodní badatelský projekt a internetový portál, který shromažďuje vzpomínky a svědectví pamětníků 20. století ve formě zvukových a obrazových nahrávek, fotografií a textů (www.pametnaroda.cz).

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.