Portheim a Roubíček

Židovský hřbitov Na Malvazinkách zná jen málokdo

Smíchovská židovská náboženská obec se ustavila roku 1788 a snad téhož roku byl založen i její první židovský hřbitov, zvaný též Starý radlický. Původní starou synagogu neznámého vzhledu nahradila roku 1864 prostorná novorománská stavba, která pak byla v letech 1930-1931 zvětšena a radikálně zmodernizována. V jižním sousedství této synagogy byl roku 1903 založen nový hřbitov, který byl sporadicky využíván až do roku 1990. Po roce 1980 byl zmenšen o severní část s dětskými hroby, na místě synagogy vyrostla v letech 1982-1985 novostavba Církve adventistů sedmého dne. Na ploše hřbitova je dochováno několik set náhrobních kamenů. V jihozápadním rohu hřbitova stojí novobarokní hrobka Porgesů z Portheimu (Josef von Portheim a Rosa von Portheim, oba zemřeli roku 1904). Vedle ní se nalézá další hrob téže rodiny (Mathilde von Portheim, roz. Philipp, 1831-1909, a Gustav Portheim, 1825-1916). U vchodu je umístěna pamětní deska zakladatelů hřbitova, nesoucí následující jména: Ernst Wiener, Karel Schablin, Filip Grabenstein, Alfred Trier, Jindřich Taussig, Samuel Löwit, Vilém Eisner, Markus Roubíček, Ludvík Elišák a Adolf Bergmann. Vedle výše zmíněných osobností je zde pohřben básník a překladatel Friedrich Adler (1857-1938), uložena je zde též urna německy píšícího básníka a překladatele české poezie Rudolfa Fuchse (1890-1942), který tragicky zahynul v londýnském exilu. Mezi významné pohřbené osobnosti patří též Jindřich Taussig (1837-1908), dlouholetý starosta pohřebního bratrstva, nebo Julie Roubíčková (zemřela roku 1918), prezidentka Spolku židovských žen na Smíchově. Dále se zde nacházejí hroby mnoha významných osobností, lékařů, právníků a podnikatelů.

Židovský hřbitov Na Malvazinkách - současný stav

Současnost

Po druhé světové válce postrádal hřbitov Na Malvazinkách po desítky let údržbu, zarostl a pustl. Po roce 1990 se jej podařilo vyčistit od náletové vegetace a ve slušném stavu jej udržuje správce, který bydlí v areálu. Problémem zůstává stav náhrobků - přibližně padesát je jich povaleno, nejen v důsledku stáří a přírodními vlivy, ale bohužel i působením vandalů. Tento nežádoucí stav vyvolává kritiku veřejnosti a je třeba jej změnit.

Hrobka Portheimů

Proto vznikl záměr tyto náhrobky vztyčit. Za tímto účelem byl pořízen soupis náhrobků určených k obnově, náhrobky byly fotograficky zdokumentovány a byl vybrán zhotovitel díla. Náhrobky by měly být vztyčeny v průběhu roku 2010 a akce si dle rozpočtu vyžádá částku asi 240 000 Kč. Židovská obec v Praze jako vlastník hřbitova je připravena ze svého rozpočtu uvolnit peníze na jeho obnovu, avšak každoročně disponuje pouze omezenými finančními prostředky na podobné účely. Situaci komplikuje fakt, že se jedná o hřbitov, který jako mladší pohřebiště není památkově chráněný, není tedy možno žádat prostředky z obvyklých dotačních titulů. Se žádostí o nadační příspěvek byl osloven Nadační fond obětem holocaustu, pomoc bude hledána i u Městské části Praha 5. Je známo, že v České republice i v zahraničí žijí pozůstalí, kteří mají na tomto hřbitově své rodinné hroby či hroby svých předků. Obracíme se na ně proto touto cestou s prosbou o finanční pomoc, za niž budeme vděčni. Finanční prostředky darované fyzickými či právnickými osobami prostřednictvím písemných darovacích smluv je možno si odepsat z daňového základu dle platných právních předpisů.

Náhrobek pana Roubíčka

Pokud se někdo rozhodne na obnovu tohoto hřbitova finančně přispět, může tak učinit prostřednictvím správy nemovitostí Židovské obce v Praze, akciové společnosti Matana, která obnovu řídí. Bližší informace všem zájemcům poskytne JUDr. L. Heřmánek z této společnosti, e-mail: leos.hermanek@seznam.cz.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.