Dobrá zpráva pro ČR

V polovině dubna prošel již posedmé centrem Prahy Pochod dobré vůle. Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ), které je pořadatelem akce, chce takto upozornit na projevy antisemitismu a neonacismu. Pochod vyvrcholil v zahradě Valdštejnského paláce, kde proběhl - pod patronací předsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky a primátora hl. m. Prahy Pavla Béma - kulturní a společenský program, kde zazněly jak vzpomínky pamětníků šoa, tak současný špičkový izraelský jazz (Kvartet Amose Hoffmana). V jeho rámci byla přednesena také zpráva o projevech antisemitismu v ČR v roce 2009, kterou zpracovalo Fórum proti antisemitismu. To působí při FŽO a systematicky tyto projevy monitoruje.

Zpráva potvrzuje trend, který byl zachycen i v případě nedávno zveřejněného průzkumu veřejného mínění či analýzy českých médií, prezentované během konference ICEJ v polovině dubna - totiž fakt, že antisemitismus v české společnosti je zcela marginálním jevem a nenachází větší odezvu. Výraznější jsou spíše sympatie k židovské komunitě a k Izraeli. S tím ostře kontrastuje zpráva o projevech antisemitismu v Evropě. V loňském roce byl zaznamenán rapidní nárůst těchto incidentů, zejména v Evropě západní. Jen ve Francii a Velké Británii se počet útoků zvýšil o více než 60 % a dosahuje tak v obou zemích několika stovek evidovaných případů ročně.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.