List papeži

Osmnáct katolických učenců z USA, Německa a Austrálie zaslalo papeži Benediktu XVI.. dopis, v němž apelují, aby ještě zvážil svatořečení papeže Pia XII. Svatý otče, s ohledem na Tvou moudrost význačného učence, profesora a učitele Tě úpěnlivě prosíme, abys byl v případu Pia XII. trpělivý, píše se v listě dle agentury Reuters. Současný výzkum nás vede k názoru, že papež Pius XII. nevydal jasné prohlášení, v němž by bezpodmínečně odsoudil masové vraždění evropských Židů. Učenci Benediktovi XVI. také sdělují, že Piovo svatořečení, aniž by byla předtím vyjasněna jeho role v době holokaustu, by mohlo neblaze ovlivnit katolicko-židovské vztahy.

Klíčová slova

Pius XII., Benedikt XVI..

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.