Lipany

Východné Slovensko

Lipany sú malým mestečkom asi v polovici cesty medzi Starou Ľubovňou a Prešovom. Ako mnoho východoslovenských miest, aj Lipany majú bohatú a pomerne málo známu židovskú minulosť. Počiatky náboženskej obce nepoznáme, ale zaznamenané je, že Chevra Kadiša pracovala v Lipanoch od r. 1840, r. 1848 vo mestečku žilo 142 Židov. Okolie obývali ďalšie stovky (asi 800) veriacich, pre ktorých boli Lipany prirodzeným centrom náboženského života. Dôsledkom bolo osamostatnenie miestnej ŽNO (r. 1873) a budovanie potrebnej infraštruktúry. Na prelome 19. a 20. storočia pod predsedníctvom Dávida Händlera dosiahla obec vrchol svojho rozkvetu. Synagóga bola pôvodne drevená, r. 1929 ju nahradila murovaná stavba, ktorú projektoval Ing. Eugen Bárkany (známy aj ako historik slovenského židovstva). Dnes už budova nejestvuje.

Cintorín v Lipanoch

Snáď stojí za pozornosť pozrieť sa na časť chronológie významných udalostí mesta Lipany, ako ich zaznamenáva oficiálna stránka mesta: r. 1939 - vyhlásenie Slovenského štátu (14. 3.); určenie dôverníkov a správcov v židovských priemyselných a iných podnikoch; zverejnenie výsledkov zo sčítania ľudu z roku 1938, Lipany majú 303 domov, 1806 obyvateľov, k židovskému náboženstvu sa hlási 298 obyvateľov; zákaz vykonávania praxe židovskými lekármi; r. 1941 - zriadenie odbočky Ústredne Židov; zákaz zamestnávania Židov v štátnych službách; likvidácia židovských obchodov; sústreďovanie Židov a transporty (máj); dražby židovských hnuteľných vecí prešlých na štát (u 90 rodín); r. 1943 - ukončenie arizácie židovského majetku. Toľko z internetovej stránky mesta, ktorú citujem bez komentára.

Dnes je jediným hmotným pamätníkom židovskej minulosti Lipan cintorín z prvej polovice 19. st. V rámci revitalizácie starých cintorínov previedlo detašované pracovisko ÚZŽNO v Banskej Bystrici v roku 2005 jeho rekonštrukciu.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.