Vzpomínka obětem Křišťálové noci

Pražská židovská obec a FŽO uspořádaly ve Staronové synagoze v den výročí nacistického pogromu, pro který se vžil názevkřišťálová noc, vzpomínkové shromáždění. Ve stručné rekapitulaci připomněl předseda FŽO přítomným, co se ve dnech 9.-11. listopadu 1938 odehrálo. Po celém Německu bylo vypáleno na 350 synagog a zdemolováno více něž 7500 židovských obchodů a živností. Na 30 000 Židů bylo odvlečeno do koncentračních táborů, mnoho dalších bylo surově týráno, bito a ponižováno. Dekretem z 12. listopadu pak byli Židé zcela vyloučeni z německého hospodářského života. Byly vypáleny i synagogy v českém pohraničí, které bylo nedlouho předtím na základě mnichovské dohody připojeno k Německu.

Křišťálová noc znamenala zásadní změnu v jednání nacistů vůči Židům - byla to první a současně strašlivá ukázka toho, že svoji protižidovskou rétoriku hodlají do všech důsledků uskutečnit v praxi. Současně znamenala test německé i světové veřejnosti, kam až je možno zajít, aniž to vyvolá větší pobouření, či dokonce odpor.

V této souvislosti bylo konstatováno, že veřejné akce dnešních neonacistů je nutné chápat i takto - jako ověřování si toho, co je možné a kam až je možné beztrestně zajít.

Dále bylo konstatováno, že to, co se v minulosti právem kritizovalo - tedy malá aktivita příslušných institucí a policie v postupu proti extremistům - už do značné míry neplatí. Státní orgány berou konečně hrozbu, kterou představují neonacističtí extremisté pro celou demokratickou společnost, vážně, a proti neonacistům a extremistům systematicky zasahují.

Pietní vzpomínkové shromáždění zakončil vrchní pražský a zemský rabín Efraim Sidon modlitbou za oběti nacistického pogromu. Za oběti šoa se na závěr přítomní pomodlili společný kadiš.

Klíčová slova

Efraim Sidon, Staronová synagoga

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.