Ocenění pro Helgu Hoškovou

Prezident republiky Václav Klaus udělil při příležitosti státního svátku 28. října 2009 paní Helze Hoškové-Weissové za její činnost v oblasti kultury, umění a výchovy medaili Za zásluhy I. stupně. Paní Helga Hošková-Weissová (nar. 10. listopadu 1929) patří k obětem nacistické genocidy. Jako dítě přežila věznění v táborech Terezín, Mauthausen a Osvětim. Její zachráněné dětské kresby z Terezína si získaly mezinárodní ohlas. Vystudovala malířství a ve své umělecké tvorbě se věnuje tragédii holokaustu. Uznání zasluhuje její aktivní veřejné vystupování a výchovné působení ve prospěch myšlenek tolerance, proti rasismu a antisemitismu. Její umělecké dílo i společenská angažovanost si získaly řadu ocenění. Letos oslavila 80. narozeniny. (Více viz článek v Rch 11/2009 - Maluj, co vidíš)

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.