... A v Německu

Odhaduje se, že po druhé světové válce spojenecké vojenské soudy usvědčily asi 5000 nacistických zločinců, 800 z nich popravily, většinou v Německu nebo v Rakousku. Nejznámější procesy se konaly v Norimberku a v Dachau; bývalé okupované země soudily zločince samostatně, především Sovětský svaz. V Německu nedávno vydali studii, jež se zabývá soudy s dalšími nacistickými zločinci v Německu v letech 1945 až 2005. Konstatuje, že v tomto období byla zahájena příprava 36 000 procesů s 172 000 osobami, což je jistě úctyhodné číslo. Jenže: devět z deseti podezřelých se před soud nikdy nedostalo. Nakonec bylo souzeno jen 14 000 lidí a usvědčeno a odsouzeno 6656 Němců.

Z těchto odsouzených bylo 90 % shledáno vinnými za zločiny, kterých se dopustili v Německé říši (většinou během křišťálové noci); za zločiny v koncentračních táborech z nich bylo souzeno jen 9 %. Z účasti na vyvražďování Židů bylo usvědčeno pouze 500 Němců a jen 204 z nich bylo odsouzeno za vraždu. Ti, kdo byli shledáni vinnými, dostali většinou lehké tresty: třetina byla poslána do vězení na méně než rok, jen devět procent bylo odsouzeno na více než pět let a 166 nacistů dostalo doživotí. Šestnáct osob bylo odsouzeno k trestu smrti, jen čtyři z nich byli popraveni, ostatním byl trest změněn na doživotí a jeden uprchl. Během šedesátých let se konalo více procesů než v letech padesátých, zřejmě pod vlivem soudu s Adolfem Eichmannem.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.